Algemene voorwaarden

Artikel 1. Eigen risico en aansprakelijkheid


1.1. Het deelnemen aan de lessen is geheel voor eigen risico. Bij twijfel aan zijn of haar gezondheid wordt de deelnemer geadviseerd om een huisarts of specialist te raadplegen.


1.2 TaiChiVitaal.nl aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor materiële of immateriële schade als gevolg van enig ongeval of letsel van de deelnemer.


1.3 TaiChiVitaal.nl is niet aansprakelijk voor vermissing, verduistering, diefstal of schade, zowel direct als indirect, respectievelijk van of aan eigendommen van de deelnemer.


1.4 Schade die door de deelnemer al dan niet opzettelijk of door onoordeelkundig gebruik toegebracht wordt aan eigendommen van TaiChiVitaal.nl, dienen te worden vergoed.Artikel 2: Betaling


2.1 Het volgen van groepslessen bij TaiChiVitaal.nl dient elke maand in de 1e week van de desbetreffende maand te worden voldaann via het bank rekeningnummer NL04RABO0101037996 t.a.v RJM Nelissen.


2.2 Het volgen van een privé les dient voor aanvang van de les te worden voldaan via rekeningnummer NL04RABO0101037996 t.a.v RJM Nelissen.


2.3 De contributie voor Tai Chi Vitaal is een vast bedrag per maand, het hele jaar door. Het maandbedrag is berekend op jaarbasis. Bij lesuitval door ziekte van de docent dat langer duurt dan 2 lessen, zal de leerling na rato zijn maandbedrag terugkrijgen.Artikel 3: Vakantie en annulering lessen


3.1 Op feestdagen is TaiChiVitaal.nl gesloten. Dit zal tijdig worden gecommuniceerd via e-mail, website, Whatsapp, of schriftelijk/mondeling in de Tai Chi Vitaal trainingsruimte.

3.2 Sluiting van de Tai Chi Vitaal trainingsruimte wegens vakantie zal tijdig worden gecommuniceerd per e-mail, website, Whatsapp, of schriftelijk/mondeling in de Tai Chi Vitaal trainingsruimte.

3.3 Wanneer er onverwachts een les komt te vervallen wegens onvoorziene omstandigheden (bijvoorbeeld bij ziekte of ongeval docent) zal dit via Whatsapp worden gecommuniceerd.Artikel 4: Wijzigingen algemene voorwaarden


4.1 TaiChiVitaal.nl behoudt zich het recht de algemene voorwaarden daar waar nodig aan te passen. Het is raadzaam de algemene voorwaarden regelmatig te lezen.

All Rights Reserved

© 2019 - 2022 Robert Nelissen

Tai Chi Vitaal - Maastricht, Margraten, Wijlre

TaiChiVitaal - LOGO

Website realisatie: Harry Heijligers

>